Cảm ơn quý khách đã truy cập vào website được vận hành bởi Xanh Tận Tâm. Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. 

Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng đối với Xanh Tận Tâm. Vì vậy chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên qua tới quý khách tuân thủ theo nội dung của chính sách này. Xanh Tận Tâm chỉ thu thập thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

Chính sách bảo mật thông tin

Người tiêu dùng hoặc khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên website. www.xanhtantam.com như: Họ và tên, địa chỉ nhà, địa chỉ email cá nhân, số điện thoại di động, thẻ tín dụng ( là loại số thẻ tín dụng, mã CVC, ngày tháng hết hạn, tên chủ thẻ) trong mức độ có thể, các tùy chọn…Thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn tất việc đặt hàng online của khách hàng ( gồm gửi email xác nhận đặt hàng đến khách hàng).

Về cookie và đèn báo hiệu web: Cookie là những thư mục dữ liệu được lưu trữ tạm thời hoặc lâu dài trong ổ cứng máy tính của khách. Các cookie được sử dụng để xác minh, truy tìm lượt (bảo vệ trạng thái) duy trì thông tin cụ thể về việc sử dụng và người sử dụng website www.xanhtantam.com như các tùy chọn cho trang web hoặc thông tin về giỏ hàng điện tử của họ.

Trong tương lai khách hàng có thể chỉnh sửa các lựa chọn trong trình duyệt của mình để các cookie (tương lai) bị chặn, xin lưu ý: Nếu làm vậy, khách hàng có thể không sử dụng được đầy đủ các tính năng của web www.xanhtantam.com.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Cung cấp dịch vụ cho khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về người tiêu dùng và kịp thời sử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

Phạm vi sử dụng bảo mật thông tin cá nhân

Website: www.xanhtantam.com sử dụng thông tin của người tiêu dùng cung cấp để.

 • Gửi các thông báo về các hoạt động  trao đổi thông tin giữa người tiêu dùng và Xanh Tận Tâm.
 • Ngăn ngừa hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng và người tiêu dùng.
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với người dùng.
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của người tiêu dùng tại Xanh Tận Tâm.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp người tiêu dùng có yêu cầu hủy bỏ tới cho ban quản trị hoặc công ty giải thể hoặc bị phá sản.

Những người tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin các nhân của người tiêu dùng

Người tiêu dùng đồng ý rằng trong trường hợp cần thiết, các cơ quan, tổ chức, cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với web www.xanhtantam.com
 • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
 • Công ty nghiên cứu thị trường
 • Cố vấn tài chính, pháp lý và công  ty kiểm toán
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Thông tin cá nhân của  người  tiêu dùng trên web www.xanhtantam.com được ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên web www.xanhtantam.com.

Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người tiêu dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người tiêu dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

Bảo mật đối với mọi thông tin giao dịch trực tuyến của người dùng, bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Xanh Tận Tâm.